Krolf

Af Merete Dam
Krolf Billede
Krolf sæson begynder d. 12. april kl. 14.00

VI begynder krolfsæsonen mandag den 12. april kl. 14.00

Vi  spiller på banerne ved  Aktivitetscentret. Der spilles  mandag og onsdag kl. 14.00

Kontingent er 100 kr. for hele sæsonen.

Krolf er en blanding af kroket og golf.  Har du lyst til at prøve,

vi har vi køller og kugler der kan lånes til en begyndelse.

På vegne af krolfudvalget

Merete Dam