Klub Historie


Foreningen har ikke altid heddet Egen Ungdom og Idræts forening. Da ungdomsforeningen startede den 12. december 1897 blev den kaldt for ”Enigheden”. Det var den første danske ungdomsforening i det gamle Sønderborg amt og startede med 66 medlemmer. Hele Sønderjylland og Als var dengang i Preussernes hænder og derfor var det under vanskelige kår foreningen startede.

I de første år havde man højtlæsning i hjemmene og folkedans på kroerne. Det var først i 1905 der kom idræt ind i billedet. Da blev foreningen omdøbt til ”Gymnastik- og Idrætsforeningens Ungdommens Vel” og der blev lagt vægt på gymnastik og fodbold. Gymnastik foregik i det skjulte på en af Egen bøndernes høloft. I 1908 står Egen forsamlingshus færdig og gymnasterne rykker ind. Dette er dog kun for kort tid idet tyskerne forbød det. De erklærede forening for politisk og forbød gymnastikken i huset. Fodboldspillet trives i Egen, holdet slog igennem flere år alle omegnens hold.

Foreningen får en dilettant afdeling. Allerede i 1912 opfører de Genboerne på Egen forsamlingshus. Alle aktiviteter ligger dog stille under 1.verdenskrig og en tid derefter. Det er dog først efter genforeningen i 1920 arbejdet i foreningen rigtig kommer i gang. I 1921 kommer der et sangkor til.

Under Hitlers og nazisternes hærgen rundt i Europa har danskheden gode kår på Als. Foreningen er ofte sammen med Dansk Samfund vært for foredragsholdere på forsamlingshuset uden hensyn til personlig sikkerhed. Det arbejde som foreningen er grundlagt for ligger dog stille hele besættelsestiden. De ligger dog ikke på den lade side idet man af protokoller kan læse at den ny idrætsplads ved skolen bliver indviet den 10. juni 1945 kun en god måned efter tyskerne har forladt landet. Arbejdet fortsættes i foreningen med foredrag, sangfester, dilettant ved siden af det sportslige arbejde som gymnastik, fodbold og håndbold.

Først i 60’erne var sportspladsen i så dårlig stand at mange søgte nabokommunernes sportsforeninger for at spille fodbold under rimelige vilkår. Bestyrelsen blev bearbejdet og det medførte at der blev indgivet ansøgning til sognerådet om en ny sportsplads.

I 1966 blev en ny struktur vedtaget. Hver sportsgren fik sin egen formand og det kulturelle blev nedprioriteret. Det var ligeledes i 1966 at foreningen fik navnet ”Egen Ungdoms og Idrætsforening”.

Sportsplads og omklædningsforhold var meget dårlige og foreningen fik af kommunen stillet jord til rådighed ude af Fynshavvejen. Ved hjælp af foreningens medlemmer blev bane klargjort og klubhus tegnet. Foreningen havde dog ikke midler og frivillige nok til helt at kunne klare alt selv, så sognerådet måtte hjælpe lidt til med økonomien.

Den 23. juni 1968 indvies det første klubhus. I dag er det hus lavet om til børnehave. Så er de udendørs aktiviteter gode og det fælles tilholdssted i orden. Nu mangles der bare et sted hvor der kan drives aktiviteter om vinteren så talen går på at bygge en hal i Guderup. Den bliver dog først til noget i 1977-78.

Foreningen får et samarbejde med Guderups erhvervsdrivende og fra 1979 er sponsoreringen i faste rammer. ”Guderup I Centrum” støtter EUI med penge til køb af bluser og til vask og vedligeholdelse af disse. Samtidig godkendes og indføres klubemblemet.

Det vi i dag kender som ”Vor EGEN avis” startede i 1973 som en klubavis som blev finansieret af annoncer for de erhvervsdrivende i byen. Sideløbende havde byen dengang sognebladet. De blev slået sammen i 1993.

Fra 1978 har også de indendørs idrætsgrene haft gode vilkår i hallen som blev opført ved skolen. Der er badminton, indendørs fodbold, håndbold og gymnastik på programmet.

I 1982 anlægges det idrætsanlæg som bruges i dag. Den officielle indvielse af idrætsanlæg og ny klubhus er den 3. juni 1983. Klubhuset bliver kørt som selvejende institution, med tilskud fra Nordborg kommune indtil klubhuset bliver udvidet i 2003 og omdannet til Guderup Aktivitetscenter.

EUI har også i dag stor indflydelse på hvordan huset bruges idet foreningen har 4 pladser i det udvalg som er nedsat til at drive stedet.

EUI er aktive indenfor: Håndbold, Fodbold, Gymnastik, Tennis, Badminton, Stavgang, Linedance og Kultur.

For at få økonomien til at hænge sammen aktiveres mange af foreningens medlemmer i løbet af året. Foreningens aktivitetsudvalg sørger for at få hjælpere ved bl.a Linaks julefrokost. Dette giver et stort økonomisk gevinst som er med til at holde kontingentet nede for medlemmerne.